Nowe szaty cesarza - przeprojektowanie platformy marketingowej

Wstęp

We wrześniu 2020 roku zostaliśmy zaproszeni do udziału w procesie przeprojektowania serwisu JuliusWorks. Naszą rolą było wsparcie zespołu projektowego w makietowaniu modułów, a także zaproponowanie optymalnych rozwiązań przy tworzeniu zupełnie nowych modułów i funkcjonalności platformy.

O Kliencie

JuliusWorks to platforma marketingowa do działań influencer marketingowych. Umożliwia marketerom tworzenie kampanii, znalezienie odpowiednich influencerów oraz zarządzanie treściami, które tworzą i publikują. Pozwala na wybór właściwych osób, dzięki zaawansowanym filtrom, które zawężają kryteria wyboru ze względu na lokalizację, wiek, temat, grupy odbiorców itd. Julius jest aktualnie jedną z największych na świecie baz influencerów, liczącą ponad 2 mln zarejestrowanych użytkowników.

User flow

Ścieżka, którą w nowej wersji platformy ma podążać użytkownik, została określona jeszcze zanim dołączyliśmy do projektu. Opierała się na płynnym przechodzeniu z jednego modułu do kolejnego, po zakończeniu danego etapu działań. Każdy moduł był jednak łatwo dostępny z głównego poziomu i był w jakimś stopniu zależny od pozostałych.

Nam do opracowania przypadł Planer — pierwszy moduł w procesie, służący do planowania, monitorowania i konfiguracji kampanii.

Case study Julius - new look

Podstawowe założenia

 • Planner jako nowość musi być dobrze wyeksponowany;
 • miejsce, w którym użytkownik może szybko zobaczyć wszystkie swoje kampanie;
 • przejrzysty i przyjazny użytkownikowi widok;
 • łatwe i szybkie dodawanie nowych elementów (campaign, milestone);
 • wygodny podgląd efektów.

Nasze cele w projekcie

 • Kompleksowe narzędzie do zarządzania kampaniami;
 • prosty i szybki proces konfiguracji kampanii (campaign setup);
 • narzędzie do tworzenia wydarzeń (milestones);
 • możliwość estymacji wyników i określanie celów dla kampanii (benchmarks);
 • porównanie efektywności kampanii.

Pierwsze szkice

Prace rozpoczęliśmy od stworzenia bardzo prostych graficznie makiet lo-fi (low fidelity mock-ups), które zawierały kluczowe informacje i pola do uzupełnienia oraz odzwierciedlały etapy procesu w uproszczony sposób.

Case study Julius - new look

Dzięki temu mogliśmy szybko weryfikować wstępne założenia oraz wykrywać ewentualne błędy w procesie — np. nieoptymalną kolejność uzupełniania informacji w danym kroku albo zbędnego rozbijania lub łączenia pól do wprowadzania danych.

Pozwoliło to także wyłapać potencjalne punkty tarcia, co przyczyniło się do rezygnacji z niektórych rozwiązań na rzecz innych, które w danej roli sprawdziłyby się lepiej.

Efekty prac projektowych

Dzięki właściwemu podejściu oraz procesowi projektowemu, opartemu o dane z badań, analiz i researchu, mogliśmy bez większych trudności rozpocząć wizualizację potencjalnych rozwiązań. Pozwoliło to na szybkie stworzenie prototypowej wersji produktu i jego walidację.

Mając gotowe makiety byliśmy w stanie prowadzić konstruktywne rozmowy na temat projektu z osobami, które nie były częścią zespołu. Umożliwiało to łatwe pozyskiwanie feedbacku i lepsze dopasowywanie produktu do realnych potrzeb użytkowników.

Iteracja pozwoliła na wypracowanie optymalnych rozwiązań, czyli takich, które nie tylko są odpowiedzią na potrzeby użytkownika, ale również są możliwe do wdrożenia i nie wymagają drastycznych zmian technologicznych.

Praca na makietach, zamiast gotowych wersji graficznych, pozwala na szybki i wydajny postęp projektowania całego procesu zmian. Jest przy tym efektywna czasowo i finansowo, bo nie wymaga angażowania dodatkowego czasu projektantów i grafików.

Gdy każdy z członków zespołu pracującego nad re-designem platformy przygotował swój moduł, połączyliśmy je w jeden w pełni sprawny prototyp (działającą wersję produktu). Po prezentacji, przed szerszym gronem pracowników i zebraniu feedbacku, przekazaliśmy efekty naszej pracy wewnętrznemu zespołowi Julius Works, który zajmie się szatą graficzną oraz wdrażaniem zaprojektowanych rozwiązań.

Czas nowości

Wprowadzanie zupełnie nowych rozwiązań oparliśmy o wcześniejszy research, a także dane, jakie zespół Julius Works zgromadził od swoich użytkowników. Były wśród nich np. bezpośrednie zapytania i sugestie konkretnych funkcjonalności, które zdaniem użytkowników, ułatwiłyby im pracę z platformą.

Case study Julius - new look

Projektując tego typu rozwiązania, polegaliśmy także na opiniach różnych specjalistów, pracujących w Julius Works, którzy byli bardzo pomocni we wskazywaniu ewentualnych trudności np. technologicznych, jakie może zrodzić implementacja danego rozwiązania.

Iteracja — krok po kroku do celu

Mając wstępnie zmakietowany cały proces, przedstawiliśmy go wybranym pracownikom Julius Works w celu zebrania informacji zwrotnych. W zespole weryfikującym znaleźli się przedstawiciele działów technicznego, customer success oraz sprzedaży, a także inne osoby, które dobrze rozumieją specyfikę działań użytkownika na platformie.

Na podstawie zebranego feedbacku mogliśmy inaczej spojrzeć na poszczególne elementy interfejsu i lepiej zrozumieć zarówno ich docelową rolę w przeprojektowywanym systemie, jak również wykryć potencjalne trudności, jakie dane rozwiązanie mogłoby stwarzać. Przyjmując konstruktywną krytykę dyskutowaliśmy także o korzyściach wynikających z zastosowania jednych rozwiązań kosztem drugich i szukaliśmy najoptymalniejszego rozwiązania.

Dzięki temu podejściu dokonywaliśmy stopniowych zmian, eliminowaliśmy jedne rozwiązania na korzyść drugich, dodawaliśmy elementy oraz wprowadzaliśmy poprawki. Zaowocowało to kolejną odsłoną projektu oraz pojawieniem się nowych opcji.

Case study Julius - new look

Dzięki wielokrotnemu podchodzeniu do tego samego problemu, sprawdzając za każdym razem inne rozwiązanie, mogliśmy wybrać spośród wytworzonych wariantów ten, który najlepiej odpowiadał na potrzeby użytkownika i realizował swoją funkcję.

Wnioski

 • Odpowiednie przygotowanie — zebranie danych, analiza, research, badanie potrzeb — jest niezbędne dla efektywnego procesu projektowego;
 • makiety lo-fi pozwalają na szybką weryfikację założeń i łatwe wprowadzanie zmian;
 • walidacja z pomocą interdyscyplinarnych zespołów jest bardzo wartościowa, ponieważ pozwala na zmianę perspektywy i lepsze zrozumienie odbiorcy;
 • iteracja pozwala na efektywne szukanie rozwiązań optymalnych, które będą najlepszym wyjściem odpowiadającym na potrzeby użytkownika, przy uwzględnieniu czynników biznesowych;
 • makietowanie i stopniowe uszczegóławianie projektu pozwalają na optymalizację czasu i kosztów realizacji.

KONTAKT

NIP 851-289-29-22
REGON 812725217

Gdańsk | Siedziba

Plac Porozumienia Gdańskiego 1 (budynek dyrekcji) lok. 119
80-864 Gdańsk
tel. 58 350 94 12
fax 58 350 94 11
biuro@yetiz.pl

Warszawa

tel. 22 535 33 59
warszawa@yetiz.pl

Rotterdam

tel. 22 535 33 59
rotterdam@yetiz.pl

NAPISZ DO NAS

  Pamiętaj, że wysyłając do nas e-mail zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie opisanym w naszej Polityce prywatności.