Premium Yachting

premium-yachting
Dla Premium Yachting prowadziliśmy kampanie mające na celu promowanie integracyjnych rejsów firmowych.
Do naszych działań wykorzystaliśmy zarówno AdWords jak i Facebook. W ciągu 2 miesięcy kampania była prowadzona w sieci wyszukiwania i sieci displayowej. Przez ten czas nasze kampanie dostarczyły prawie 75% ruchu na stronę Premium Yachting.
W trakcie trwania drugiego miesiąca kampanii udało się nam zwiększyć liczbę leadów o 80%, jednocześnie obniżając koszt pozyskania leada o prawie 15%.