MERA SPA

mera
Dla Mera SPA Hotel Sopot prowadzimy kampanie Google AdWords na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych: skandynawskim i niemieckim. Kampanie powodują, że hotel nawet poza wysokim sezonem przyjmuje wielu gości.
38% odwiedzających przeszło do systemu rezerwacyjnego.